Soutěžní den Hello Talks

V pátek 14. října 2022 se soutěžní družstva našich deváťáků (5 žáků z 9.A a 5 žáků z 9.B) vydala na Gymnázium Hello v Ostravě-Porubě. Výborně zorganizované dopoledne přineslo workshopy připravené studenty gymnázia z různých ročníků. Workshopy se zaměřily na různé státy světa, zajímavosti, tradice a jazyk těchto zemí, studenti se oblékli s ohledem na stát, který prezentovali, a připravili také jídlo a pití typické pro daný stát. Samozřejmostí bylo vedení workshopu v angličtině.


Soutěžní tým z naší školy tvořený Laurou Fecurovou, Viktorií Oreb (obě 9.A) a Martinem Duchoněm (9.B) získal zvláštní ocenění poroty za prezentaci v angličtině o sociálních mediích. Jejich práce byla oceněna jako nejvíce interaktivní, protože se snažili zapojit také obecenstvo.
Kromě tohoto úspěchu dopoledne na gymnáziu všem účastníkům poskytlo možnost blíže se seznámit s touto školou, zvážit možnost studia na této škole a v neposlední řadě ověřit si své jazykové dovednosti získané v hodinách angličtiny.

Názor soutěžícího (M. Duchoň): Z pohledu soutěžícího v hlavní soutěži se mi celá organizace líbila. Tři hodiny času na přípravu prezentace a tři desetiminutové přestávky nám ale nestačily a spoustu věcí jsme pak domýšleli ještě v hledišti při sledování ostatních a jejich prezentací. Neviním však organizátory, spíše jsme si to špatně rozvrhli my. Každopádně to pro nás byla pěkná a nová zkušenost. Přestože jsem se s děvčaty nikdy předtím neviděl, dokázali jsme podat hezký výkon – hlavně díky jejich kreativitě. Trochu mě mrzelo, že jsme si nemohli projít jednotlivé aktivity a menší soutěže, do kterých se zapojili naši spolužáci. Stihl jsem se před vyhlášením výsledků podívat jen na soutěž v klikování.

Fotky najdete v galerii zde.