Autorské čtení

Pátek 12. listopadu žákům prvního stupně zpříjemnila návštěva spisovatelky a herečky Karin Bilík Vápeníčkové, bývalé žákyně naší základní školy. Žákům přišla představit svou první knihu Do puntíku, knížku pro všechny zvídavé děti, které se rády ptají.

Během besedy děti našly odpovědi na své časté otázky, jako: Jak zní ticho? Kde bydlí čas? Ale i spoustu dalších odpovědí na všechny své běžné i netradiční dotazy. Kniha je rýmovaná, žáci tak měli možnost nahlédnout do veršované tvorby a zjistili, že rýmy nemusí patřit vždy jen do básniček, ale dá se jimi třeba i láskyplně odpovědět na důležité otázky. Karin žákům části své knihy předčítala, a tak se žáci dočkali také autorského čtení.

Beseda se nesla ve velmi milém a přátelském duchu a my věříme, že se Karin příště vrátí představit svou další tvorbu.

Jarní soustředění 4. a 5. tříd

Již tradičně vyrazili zpěváčci čtvrté a páté třídy na soustředění sboru do Pusté Polomi do areálu Setina. Přestože letos mají náročný repertoár a velkou část dne jim zabral nácvik skladeb, stihli využít i krásné letní počasí na maximum. 

Kromě procházek po okolí také hráli své oblíbené hry nebo soutěže, které byly na konci
pobytu vyhodnoceny a řádně odměněny. Pátá třída rovněž uspořádala pro čtvrťáky stezku odvahy, která byla opravdu strašidelná. Nechyběla ani všemi očekávaná diskotéka. Sbor odvedl pořádný kus práce. Na koncertě, který proběhne v květnu, se máte na co těšit.

Velké díky za zdar celého soustředění patří také zaměstnancům i majiteli areálu Setina.

Více fotografií najdete zde.

Setkání s vodicím psem

Dne 16.dubna 2024 navštívil třídu 3.B pan Holba se svým vodicím psem panem doktorem Kellym. Obsahem besedy bylo seznámení s tím, jak vypadá život vodicího psa od jeho štěněcího věku, jeho výcvik v psí školce, čím vším je takový pes vybaven a kolik takový pes stojí. Velmi zajímavá byla ukázka poslušnosti. Vodicí pes totiž pomáhá nevidomým a slabozrakým hlavně při pohybu venku a musí být na něj spolehnutí. Děti si s panem Holbou povídaly také o tom, jak pomoci lidem se zrakovým či sluchovým  handicapem, pokud se ocitnou někde na ulici v nesnázích. Děti setkání s vodicím psem a jeho majitelem nadchlo a zároveň se dozvěděly mnoho zajímavého. Fotky si prohlédněte zde.

Informace Ministerstva zdravotnictví ohledně výskytu černého kašle

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle):

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Případy onemocnění se vyskytují ve všech věkových skupinách, nicméně nejvíce případů je hlášeno u adolescentů ve věku 15–19 let a dále pak u dětí ve věku 10–14 let.
Klinické průběhy onemocnění u těchto populačních skupin nejsou závažné, a to především díky skutečnosti, že její proočkovanost dosahuje většinou dobrou úroveň. Nejvíce ohroženou skupinou závažným průběhem nákazy pertusí jsou především děti do 2 let věku a pak osoby s poruchou imunity nebo přidruženými onemocněními, především chronickým onemocněním respiračního traktu.

Celý text včetně doporučených preventivních opatření a postupu najdete k přečtení a ke stažení ve formátu .pdf zde.

Ocenění pedagoga

Ocenění ke Dni učitelů.

Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 1139/RMOb2226/37 ze dne 22. 3. 2024 rozhodla udělit, za velmi kvalitní práci učitelky základní školy, paní učitelce Mgr. Heleně Mihálové ocenění „Za inovativní a tvůrčí přístup k výchově a vzdělávání“ u příležitosti Dne učitelů v roce 2024. Ocenění bude předáno zástupci vedení městského obvodu Poruba na slavnostním setkání dne 17. dubna 2024 ve 13 hodin v Komunitním centru Všichni spolu.

Gratulujeme.

Návštěva z MŠ

Dne 22. března 2024 navštívili výuku v našich 4. třídách předškoláci z MŠ Makovského. Nanečisto si vyzkoušeli, jaké je to být školákem.

Paní učitelky si pro ně společně se svými žáky připravily hodinu plnou zajímavých aktivit včetně práce se Smart tabulí. Děti byly mile spontánní a pracovité, vzájemně si pomáhaly. Všichni si návštěvu jaksepatří užili.

Fotky si můžete prohédnout zde.

Ponožkový den

Ve čtvrtek 21. března se v Základní škole Josefa Valčíka konal Ponožkový den. Tento den si připomínáme Světový den Downova syndromu. Downův syndrom je vrozená vada a je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu. Právě proto bylo zvoleno toto datum. Ponožky se staly symbolem proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s Downovým syndromem od těch zdravých a že i když jsme každý jiný, můžeme žít společně a navzájem se respektovat.

Letos se do této akce zapojili i žáci a pedagogové Základní školy Josefa Valčíka a oblékli si dvě různé ponožky. Děti ve třídách také diskutovaly o Downově syndromu a pomocí pracovních listů a videí se dozvěděly více o této nemoci. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

Velikonoční jarmark

V úterý 26. března v odpoledních hodinách proběhl v ZŠ J. Valčíka tradiční velikonoční jarmark. Na chodbě školy se objevily stánky jednotlivých tříd i školní družiny. Děti v nich nabízely zájemcům různé dobroty a výrobky, které vytvořily samy nebo s pomocí svých rodičů či prarodičů. U jednotlivých stánků se pak často setkali zvědaví rodičové i žáčci a obdivovali, co všechno dokázala jejich třída připravit k prodeji, a nakonec všichni odcházeli domů s větším či menším nákupem. Zároveň to byla příležitost pro mnohé bývalé žáky, aby se znovu podívali do své základní školy a setkali se s bývalými spolužáky či
pedagogy.

Kromě prodejních stánků jednotlivých tříd bylo možno navštívit také skupinku děvčat obratně malujících na dětské obličeje. Jejich ruce se nezastavily a fronta zájemců se zdála téměř nekonečná. Celé předvelikonoční odpoledne se vydařilo a domů odcházeli spokojené děti i dospělí.

Fotky z události si můžete prohlédnout zde.

Žáci 3. A nahlédli do tajů České televize v Ostravě

Ve středu 20. března 2024 se žáci 3. A Základní školy J. Valčíka v Ostravě – Porubě vydali na exkurzi do České televize. Během dvouhodinové prohlídky měli možnost nahlédnout do zákulisí televizního vysílání a seznámit se s prací profesionálů v tomto oboru. Exkurze začala v televizním studiu A, kde se natáčejí například zprávy pro severní Moravu a Slezsko. Žáci se dozvěděli, jak probíhá příprava a natáčení zpravodajské relace. Poté se přesunuli do studia B, které je určeno pro natáčení zábavných pořadů. Zde se jim naskytl pohled na kulisy populárních pořadů jako Sama doma nebo Dobré ráno. Mohli si vyzkoušet, jak funguje tzv. green screen, a zažít, jaké to je stát se součástí televizní scény. Následovala návštěva režie, odkud se řídí celý proces natáčení. Žáci se dozvěděli, jak režisér koordinuje práci štábu a zajišťuje hladký průběh natáčení. Exkurze skončila ve střižně, kde se žáci mohli podívat na práci střihačů a dozvěděli se, jak se z natočeného materiálu stává finální televizní pořad. Exkurze do České televize byla pro žáky velkým zážitkem. 

Fotografie z exkurze najdete ve fotogalerii.

Soustředění dětského sboru „Muzika“ – Horní Bečva 4. – 8. 3 2024

Nastalo jaro a po čtyřech měsících zpěváci z 2. stupně naší školy opět vyrazili na známá místa na Horní Bečvu do rekreačního střediska Rališka.

Soustředění si jako vždy užili, i když hlavní program byl předem jasně daný – zpívat, zpívat, zpívat. Deváťáci ale pro všechny připravili skvělé soutěže a tentokrát byly opravdu super. Nechyběla ani tradiční vycházka kolem přehrady k penzionu Valaška, kde si každý mohl podle libosti dát svou oblíbenou lahůdku – pohár, čokoládu, brambůrky. Celý pobyt zakončila očekávaná diskotéka, letos však hodně divoká – odřené koleno, naražený bok, pochroumaný malíček. I tak to ale stálo zato!

Velkou pochvalu si zaslouží paní kuchařka z Rališky – jídlo bylo vynikající a opět nechyběly kynuté borůvkové knedlíky.

Sbor za 5 dní soustředění odvedl pořádný kus práce, nacvičil celý repertoár včetně instrumentálních doprovodů a znovu se ukázalo, že je to výborný kolektiv.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Obvodní kolo recitační soutěže

Obvodní kolo recitační soutěže se konalo 1.března 2024 v Domě dětí a mládeže na ulici Marie Majerové v Ostravě – Porubě.
V kategorii nejmladších recitátorů nás reprezentovali Bartík Kudela z 2.B a Lilianka Muchová ze 3.A. Recitovali bez bázně, působili velmi příjemně a Lilianka se umístila na 3.místě, je tedy náhradnicí do dalšího kola.
Ve II. kategorii recitovaly dvě dívky – Felície Schmidtová ze 4.A a Anička Křížková z 5.A. Předvedly výborné výkony, Feli Schmidtová svou kategorii dokonce vyhrála a projevovala opravdu velkou radost.
Ve III. kategorii už byla větší konkurence. Amálka Imrichová ze 7.A podala svůj nejlepší výkon, Honza Fábrik ze 6.A porotu zaujal a pobavil natolik, že mu bylo uděleno 1.místo.

(Pokračování textu…)

Lyžařský kurz

V únoru 2024 opět naše škola uspořádala pro žáky 2. stupně lyžařský výcvikový kurz. Zájem byl veliký, přihlásilo se 52 dětí. Po příjezdu na chatu Moravici byli žáci na svahu rozděleni podle kritérií do jednotlivých družstev vedených zkušenými instruktory. Letos byl velký zájem o výuku jízdy na snowboardu a výuku pro lyžaře začátečníky. Využít jsme mohli dvě sjezdovky (SkiExpres a Myšák).

Ve středu jsme bohužel museli mít náhradní program. Počasí nám nepřálo, místo sněžení celý den pršelo. Nás to ale nezaskočilo, k dispozici byla tělocvična pro turnaj ve fotbale, místnost s dataprojektorem, kde se pouštěl film, a prosklená venkovní zahrádka pro zpěv a společenské hry.

I když už se paní Zima chystala odjet na dovolenou, všechny děti se zdárně naučily lyžovat nebo ovládat snowboard. Všichni byli šikovní.

Musíme pochválit i deváťáky, kteří se velice dobře zhostili organizování večerního programu, kdy vymysleli pro mladší žáky společenské hry a hráli na kytary písničky na přání. Deváťák P. Muntág se pro poslední večer proměnil v dýdžeje a jeho výběr písní byl perfektní. Prostředí pro rozlučku s lyžákem vylepšila dokonale připravená výzdoba v podobě balónků a barevných svítidel. Děti se výborně bavily a zakončení lyžáku se maximálně povedlo.

Těšíme se opět na další lyžák a další takto šikovné děti.

Fotky najdete zde a videa zde.

Den otevřených dveří

Ve středu 28. února odpoledne naši školu navštívila spousta zvědavých rodičů se svými budoucími prvňáčky, aby si školu prohlédli zevnitř a také aby si děti vyzkoušely spoustu činností, které pro ně připravily naše paní učitelky a vychovatelky školní družiny. Průvodce školou jim dělali žáci a žákyně z 2. stupně, kteří se za celé odpoledne ani nezastavili.

Ve školní knihovně se děti mohly pochlubit tím, jak dobře znají pohádkové bytosti. Nedaleko ve třídě si vyzkoušely skládání různých tvarů a hned zjistily, jak jsou připraveny k blížícímu se zápisu do 1. třídy. V počítačové učebně se mohly seznámit s 3D tiskem, v jedné z dalších tříd na ně čekala dráha obratnosti nebo paní vychovatelky se zajímavými hrami. V jazykové učebně pro ně paní učitelky připravily setkání s angličtinou.

(Pokračování textu…)

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Ostravy na rok 2024

Rada města usnesením č. 03232/RM2226/53 ze dne 16. ledna 2024 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 160 000 Kč Základní škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci na realizaci projektu : „Tvorba komponovaného hudebního pořadu. Školní knihovna“, v souladu s Výzvou na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města
Ostravy na rok 2024, schválenou usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 0333/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023.

Rada města usnesením č. 03235/RM2226/53 ze dne 16. ledna 2024 rozhodla o poskytnutí účelového příspěvku v celkové výši 400.000 Kč Základní škole,Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu : „Valčíkovští muzikanti II“, v souladu s Výzvou na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024, schválenou usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 0334/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023

Výsledky letošní Olympiády v českém jazyce

Dne 1. prosince 2023 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v ČJ, kterého se zúčastnilo 17 žáků ze 8. a 9. tříd. První místo osadili žáci 9.A Tomáš Křetinský a
Vojtěch Macalík, kteří postoupili do okresního kola. Druhé místo patří třem žákům Denise Nespěšné z 9.A , Nikole Pavelkové a Danielu Ondráškovi ze třídy 8.A, třetí místo obsadila Sofie Kollárová z 9.A.
Okresní kolo proběhlo 30. ledna 2024 v DDM na Ostrčilově ulici v Ostravě. Ve velké konkurenci (100 soutěžících) obsadil Tomáš Křetinský 7. místo a Vojtěch Macalík 24. místo.

Oběma chlapcům blahopřejeme k jejich pěknému umístění.

Lyžařský kurz na Skalce

V týdnu od 12. do 16. února 2024 proběhl v rámci školní družiny lyžařský kurz na Skalce, i když letošní počasí připomínalo spíše předjaří.

Kurzu se zúčastnilo celkem 11 dětí z 1. – 5. tříd. Lyžařský kurz byl určen jak dětem, které ještě
nestály na lyžích, tak také těm, které už zkušenosti z lyžování měly. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů udělaly děti během týdne velké pokroky. V pátek dorazili na svah i rodiče, aby se
podívali na závěrečné závody svých dětí. Rodiče  a děti  byli s lyžařským kurzem velmi spokojeni.

V galerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

R

Den rodičů a prarodičů

20. února 2024 se ZŠ J. Valčíka proměnila v nostalgickou oázu vzpomínek, konal se zde totiž Den rodičů a prarodičů. Žáci a učitelé se oblékli do oblečení, které kdysi patřilo jejich rodičům a prarodičům. Byla to pro děti skvělá příležitost poznat, jak se styl oblékání změnil od doby, kdy jejich předci chodili do školy a učitelé zase s nostalgií zavzpomínali na svá školní léta. Někteří také oblečení doplnili o aktovky a pomůcky, které by se dnes už jen těžko hledaly. Žáci si mohli prohlédnout staré sešity, pastelky, pera a další školní potřeby, které byly v minulosti běžně používány.  Děkujeme všem, kteří se zapojili za účast, a těšíme se na další společné akce! V galerii se můžete podívat na fotografie a tady na video z akce.

Školní kolo recitační soutěže 2. stupně

Ve čtvrtek 1. února 2024 jsme se opět setkali v hudebně naší školy na školním kole recitační soutěže. V tento den soutěžili žáci druhého stupně. Všichni byli z „Áček“. Ve III. kategorii (6. a 7. třídy) se představilo 7 žáků a ve IV. kategorii (8. a 9. třídy) 10 žáků. Posluchači, kterými byli ročníkoví spolužáci soutěžících, vyslechli výborné recitační výkony. Porota (jak to tak bývá) měla velmi obtížné rozhodování. A jak to všechno dopadlo?

(Pokračování textu…)

Matematická olympiáda 2023 – 2024

Během tohoto školního roku proběhlo DOMÁCÍ KOLO Matematické olympiády, kde žáci odevzdávali řešení 6 úloh. Pokud správně vyřešili alespoň 4 úlohy, postoupili do kola okresního. Dne 24.1. proběhlo KRAJSKÉ KOLO na gymnáziu O. Havlové pro 5. a 9. ročník.

– řešitelkou byla Kája Krupníková z 5.A

– úspěšnou řešitelkou byla Anička Křížková z 5.A s 9 body z 18 bodů

– a velmi úspěšným řešitelem byl Petr Hummel z 9.A s 23 body z 24 bodů, tím obsadil 2. místo za Ostravu.

Všem moc gratulujeme !!!!

Vánoční bruslení

V předvánočním čase využila třída 7.B s paní uč. I. Krátkou pravého zimního počasí a vydala se do centra Ostravy na vánoční kluziště u Nádražní ulice. Se zvládnutím bruslení ochotně sedmákům pomáhala také jedna z jejich maminek, takže časem se mohly děti na kluzišti odvázat a podle fotek uvidíte, že místy došlo i na krasobruslení nebo na legrácky Tobíka s Tobíkem. Celé dopoledne se skutečně vydařilo. Fotky si prohlédněte zde.

Soutěž ve zdobení kartonových dýní

V uplynulém období pro nás obchodní centrum Géčko připravilo kreativní a zábavný projekt, jehož účelem bylo originálně vyzdobit kartonové dýně, které by zkrášlily prostory obchodního centra. Při vytváření těchto jedinečných dýní byly použity různé techniky. Někteří žáci experimentovali s barvami ve spreji, zatímco jiní se zaměřili na malování a zdobení dýní. Celkem bylo vytvořeno 32 dýní z několika různých škol a po instalaci výstavy měli návštěvníci Géčka příležitost hlasovat pro své favority. Z naší školy byly nejúspěšnější třídy 3. A a 5. B, které se mohou těšit na skvělou výhru. Budou mít možnost navštívit Divadlo loutek v Ostravě, kde si budou moci vychutnat představení dle svého výběru. Bude to jistě nejenom báječný zážitek, ale také skvělá příležitost pro žáky ocenit svou tvůrčí práci a úsilí, které vložili do výroby dýní. Video můžete zhlédnout zde.

Vánoční koncert pěveckého sboru Muzika

Dne 14. 12. 2023 se v Kostele svatých Cyrila a Metoděje v Ostravě–Pustkovci konal vánoční koncert DPS Muzika, který tentokrát spojil své síly se souborem Porubských trubačů. Zpěváci i instrumentalisté podali vynikající výkon. Náročné sborové skladby, úpravy lidových koled za doprovodu instrumentalistů, spirituály i skladby soudobých autorů početné vnímavé publikum odměnilo bouřlivým potleskem. Vánoční koncert pak svým výborným programem obohatili Porubští trubači a závěr koncertu patřil společným skladbám „Muziky“ a „Trubačů“.
Celý letošní program doprovodilo poetické slovo paní učitelky Lenky Roupové a klavírní doprovod paní učitelky Michaely Homolové.
Za zmínku stojí také velmi zdařilé instumentální úpravy paní učitelky Pavly Dědičové a pana učitele Zatloukala.
Dětský sbor řídily Pavla Dědičová a Lenka Roupová. Porubské trubače vedl Pavel Zatloukal.

Vánoční koncert našich zpěváků i instrumentalistů přispěl ke krásné adventní atmosféře a vy si jeho atmosféru můžete alespoň zprostředkovaně přiblížit na fotografiích v galerii zde, připadně na Youtube zde.

Vánoční dílna školní družiny

Na úterní odpoledne 19. prosince si naše školní družina připravila pro rodiče a děti vánoční dílnu. Ve školní jídelně si mohli rodiče s dětmi v posledním adventním týdnu společně vytvořit adventní věnec, ozdobit perníčky, vyrobit hvězdu a anděla. Jako tradičně se sešla spousta rodičů i dětí, v jídelně bylo odpoledne docela živo a panovala příjemná atmosféra.

Zde si prohlédněte několik fotek.

Divadlo loutek netradičně

Divadlo loutek Ostrava letos slaví 70. výročí svého vzniku. Při této příležitosti pozvalo děti ostravských škol na netradiční program. V pátek 15. prosince se za tímto netradičním programem vydaly třídy 8.A a 9.A. Žáci měli možnost projít zákulisí divadla, kde probíhaly různé programy – např. prezentace nejstarších fotografií a dokumentů týkajících se hry Zlatovláska z roku 1953, představení části Karafiátových Broučků, loutková improvizace, realizace zvukového záznamu divadelní hry, představení loutek „javajka“ na terase divadla, hudební představení…. Velmi zdařilá a zajímavá akce byla vlastně generální zkouškou na večerní představení a zaujala jak děti, tak dospělé. Zde najdete několik fotografií.

Záložka do škol spojuje školy

Představte si, že se vaše škola spojí s jinou školou a společně se ponoříte do světa pohádek, básní a příběhů. Tohle není snem, ale skutečností díky projektu Záložka do škol, která již několik let spojuje české a slovenské školy. Hlavním cílem projektu je navázání kontaktů mezi školami, poznávání jazyka a podpora čtení.

Letošní téma pohádek, básní a příběhů zaujalo 1180 škol a nabídlo nekonečnou možnost kreativity a fantazie, kterou jsme mohli společně objevovat a prozkoumávat.

(Pokračování textu…)