Úřední deska

Sídlo: Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Název: Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 64627918

IZO: 102832722

ID datové schránky: wsimqu4

(max. velikost zprávy: 20 MB, podporované formáty: ODT, ODS, DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, RTF, XML, XMLX, ZFO)

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Ředitel školy: Mgr. Antonín Dohnal

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupena jednatelem Ing. Radovanem Haukem. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, email: gdpr@moore-czech.cz

Školská rada:

Zástupci pedagogů

   

Mgr. Martina Kalužová

kaluzovamartina@zsvalcika.eu

737505296

Mgr. Martina Hanelová

hanelovamartina@zsvalcika.eu

732224730

     

Zástupci rodičů

   

Ing. Přemysl Antecký

pantecky@seznam.cz

728498015

Jitka Gřesíková

gresikovajitka@zsvalcika.eu

734538572

     

Zástupci zřizovatele

   

Bc. Richard Hanáčik

richard.hanacik@moporuba.cz

724941895

Mgr. Martina Dušková

martina.duskova@gmail.com

720038120