Platby a vrácení přeplatků

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po ukončení akce žáků (soustředění dětského pěveckého sboru, školy v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu, exkurze, výletu), obdržení faktur od dodavatelů, (ubytování, stravování, doprava, skipasy, vstupenky), vyhotovení konečného vyúčtování, obdržení příspěvku zřizovatele na LVK, vracíme co nejdříve přeplatky plátcům na jejich bankovní účet (platby v hotovosti pokladnou).

U odhlášených žáků si může dodavatel účtovat storno poplatek, který závisí na smlouvě, době odhlášení před akcí.

Přeplatky školní družiny a stravného školní jídelny vracíme v souladu s vnitřními směrnicemi školy plátci na bankovní účet (v hotovosti pokladnou) v nejbližším možném termínu.

Prosíme o zasílání přesných částek a zadávání přesných variabilních symbolů plateb, aby nedocházelo k záměně (platba připsaná jinému žákovi). U stravného je možné nastavit inkaso.

Děkujeme.