Podpora celoroční činnosti dětských pěveckých sborů

Logo Ostravy

Pro letošní rok 2022 jsem opět získali dotaci města Ostravy na činnost našich pěveckých sborů. Finanční prostředky budou použity na akce spojené se sborovou činností. Městu Ostrava tímto děkujeme!

I v roce 2022 jsme získali finanční podporu ze Statutárního města Ostravy na činnost dětských pěveckých sborů na naší škole. Díky finanční podpoře – 100 000 Kč – jsme mohli přispět zpěvákům na dopravu na soustředění sborů a také jsme finančně mohli dotovat dopravu na sborový zájezd v rámci České republiky, kde naši zpěváci ze sboru Muzika vystupovali na výchovných koncertech pro žáky základních škol. Peněžní příspěvek jsme také využili na nákup papíru na množení notového materiálu.