Languages United a projekt jazykové učebny

ZŠ Škarvady jako vzorová škola s námi jako partnerem a dalšími třemi školami v Porubě uzavřela spolupráci na projektu LANGUAGES UNITED.

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do výuky jazyků a čtenářské gramotnosti.

Díky tomuto projektu se školy, resp. vybraní pedagogičtí pracovníci, naučí novým technikám a pomocí digitálních technologií začnou využívat metody, které žáky i samotné učitele v této oblasti obohatí natolik, že se jejich efektivita výuky a motivace dětí mnohonásobně zvýší.

Vzorová škola chce předat zkušenosti, zavedené praktiky a vyzkoušené metody a pomoci tak dalším pedagogům ze škol partnerů při hledání efektivních vyučovacích postupů cizích jazyků s použitím digitálních technologií.

Vzorová škola se bude snažit zajistit partnerům a jejím pedagogickým pracovníkům i žákům, metodickou a technickou podporu ve využití a integraci inovativních metod. Podporu bude poskytovat v průběhu celé realizace projektu dle individuálních potřeb škol.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Celková poskytnutá částka dotace činí 7 555 730 Kč.

Naše škola získala v rámci realizace projektu LANGUAGES UNITED jazykovou učebnu v hodnotě 1.000. 138 Kč: