Kristýna Prchalová ze ZŠ J. Valčíka získala Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE)

Program DofE (The Duke Of Edinburgh’s International Award) je  mezinárodní vzdělávací program, podporovaný britskou královskou rodinou, který umožňuje mladým lidem  ve věku od 13 do 26 let zapojit se do tří zvolených aktivit (sport, talent a dobrovolnictví) a plnit je. U každé aktivity si účastník stanoví určitý cíl, který ho motivuje a posunuje dál. Každá aktivita je nakonec završena týmovou expedicí v přírodě. Celou svou cestu účastník zaznamenává do online aplikace, a když potřebuje pomoc, má k dispozici vedoucího, který poradí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou  a zlatou, které se liší délkou programu (3, 6, resp. 12 měsíců): důležité je naučit se něco nového a dosáhnout svých cílů

Na světě je 1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní. V České republice program funguje ve více než 230 školách a organizacích a věnuje se mu více než 5000 ú častníků.

Žákyně naší školy Kristýna Prchalová z 9.A dokončila stříbrnou úroveň. Ten, kdo dosáhne takové úrovně, má mj. nárok zúčastnit se slavnostní ceremonie za účasti členů královské rodiny a předání prestižního certifikátu z rukou známých osobností. Certifikát uznávají univerzity i zaměstnavatelé po celém světě.

Ceremonie se uskutečnila 16.12. 2020, ale kvůli  nouzovému stavu pouze online. Součástí byly mj. gratulační proslovy a take vzkaz od Jeho královské Výsosti prince Edwarda. I tak si Kristýna celou ceremonii opravdu užila. Blahopřejeme.