Online bezpečí – užitečné odkazy

Na následujících odkazech najdete organizace (resp. projekty), na které se lze obrátit v případě, že narazíte na problém, který souvisí (nejen) s rizikovým chováním na interentu a při online komunikaci:

Projekt E-Bezpečí – celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/oprojektu

Renarkorn – centrum primární prevence: https://www.cpp4u.cz/index.php/clanky

Poradna Bilého kruhu bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/

Rizika internetu a komunikačních technologií: http://www.nebudobet.cz/

Linka bezpečí pro děti a studenty: https://www.linkabezpeci.cz/

Dětské krizové centrum: https://www.ditekrize.cz/