Pedagog a tablety ve výuce

Projekt : Pedagog a tablety ve výuce

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení v období 2014-2015. Projekt tak reaguje na výsledky provedeného průzkumu k využití moderní ICT mezi ZŠ a SŠ.

Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe plynule navazují. V první aktivitě budou proškoleni ředitelé základních nebo středních škol/vedoucí pracovníci z 50 zapojených škol v celkově pěti oblastech, které jim usnadní využívání a integraci ICT do života jejich školy.


Zveřejňujeme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci proběhlé výzvy na nákup tabletů. Kompletní znění rozhodnutí naleznete zde.