Průša do školy

Naše škola se zapojila do programu Průša do školy od firmy Prusa Research a.s. 

Díky registraci do programu  nám byla zapůjčena 3D tiskárna na období tří měsíců. Při doručení tiskárny bylo potřeba ji složit, projít školením, naučit se s ní pracovat a teprve pak jsme mohli začít zpracovávat náš projekt s názvem „Zástrčkové počítadlo“ určené do matematiky pro první třídu.

Pro projekt byli vybráni žáci 8. třídy, kteří v softwaru Tinkercad vymodelovali 3D model a poté na 3D tiskárně vytiskli. Následně jsme poslali projekt ke schválení. Po schválení firmou nám tiskárna zůstala.

Pracovat na základní škole s touto vyspělou technologií je pro naše žáky nenahraditelná zkušenost a předpokládáme, že jim přinese i spoustu nových zážitků.