Vzdělávání a talentmanagement

Pro rok 2023 jsme získali finanční dotaci města Ostravy pro hudebně talentované žáky. Finanční prostředky budou použity na podporu systematického vzdělávání našich talentovaných žáků a zvýšení kvality koncertních nástrojů. Městu Ostrava tímto děkujeme!