O škole

Zpěv, hra na hudební nástroje, spolupráce se Základní uměleckou školou v Ostravě – Porubě, zkrátka hudba je specializací naší školy. Dvě speciální učebny jsou vybaveny mnoha hudebními nástroji. Ve škole pracují tři pěvecké sbory a jeden soubor instrumentální.

Koncerty a další akce všechny naše děti sbližují, obohacují a vychovávají. Tím se snažíme o citovou výchovu dětí, aby uměly být nejen konzumenty hudby, ale zejména tvůrci radosti. To je předpokladem ke studiu nejen na konzervatoři, ale i na jakékoliv střední škole. Fotografie z mnoha akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vyučování na počítačích probíhá v moderně a atraktivně vybavené učebně. Ve většině tříd jsou umístěny dataprojektory, na škole nechybí ani několik Smart tabulí.

Školní časopis VALČÍKO(VY NO)VINY otiskuje žákovské literární a výtvarné práce. Přináší zajímavosti, aktuality ze školy, soutěže, testy i vtipy. Žákům v jejich tvorbě pomáhají vyučující.

Výtvarné práce žáků můžete vidět na nástěnkách a vitrínách v celé škole.

Tělesná výchova probíhá za příznivého počasí na velkém hřišti u školy.

O přestávkách a při čekání na výuku žáci mohou využívat automat pro výdej státem dotovaných jogurtů a mléka.

Talentovaní žáci se mohou zapojit do různých soutěží podle svého zájmu a zaměření. Podporujeme jejich soutěživost v různých oborech (matematických, literárních, jazykových, přírodovědných, výtvarných a v neposlední řadě hudebních a tělovýchovných