Kroužky angličtiny s Hello na rok 2021 – 2022

Milí rodiče,

bez angličtiny dnes člověk jako by nebyl, proto jsme pro vás ve spolupráci s Jazykovou školou Hello připravili kroužky angličtiny pro děti na druhé pololetí školního roku 2020/2021.

Kroužek angličtiny s Cambridge je vhodný pro všechny děti, které chtějí:

 • začít s angličtinou s jasným cílem,
 • nabýt základní jazykové dovednosti,
 • studovat anglický jazyk zábavným a hravým způsobem,
 • zlepšit svůj mluvený projev a výslovnost,
 • úspěšně složit zkoušku Cambridge z anglického jazyka a získat tak doklad o svých jazykových znalostech.

V kroužku angličtiny vašim dětem pomůžeme:

 • porozumět psanému a mluvenému projevu a naučit se správné výslovnosti a četbě,
 • získat základní slovní zásobu v rámci dané úrovně,
 • naučit se gramatiku nutnou pro složení zkoušky,
 • porozumět poslechu,
 • zlepšit své konverzační schopnosti,
 • naučit se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny,
 • připravit se na úspěšné absolvování ústní i písemné části jazykové zkoušky Cambridge YLE.

Do kroužku můžete své děti přihlásit na tyto termíny:

Certifikát – Starters 2Pondělí13,00 – 14,00od 4.10.202120565 Přihláška
Certifikát – Movers 2Pondělí14,05 – 15,05od 4.10.202120567 Přihláška
Certifikát pro 1. stupeň ZŠStředa13,00 – 14,00od 6.10.202120536 Přihláška
Certifikát pro 2. stupeň ZŠStředa14,05 – 15,05od 6.10.202120538 Přihláška
Konverzace s RM pro 2. stupeň ZŠPondělí14,00 – 15,00od 4.10.202120540 Přihláška

V případě zájmu jsou možné i další termíny a úrovně. Cena kurzu je 1970,- Kč za pololetí.

Kroužky probíhají přímo u nás na škole po vyučování. Pokud by současná situace neumožnila prezenční výuku, kroužky přecházejí plynule do online výuky. V případě online výuky lektor přizpůsobuje obsah hodiny online prostředí s využitím interaktivních materiálů.

Online lekci si můžete nezávazně vyzkoušet na ukázkové hodině, termíny naleznete na stránkách jazykové školy Hello.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na koordinátorku dětských jazykových kurzů, Lenku Folwarcznou, na e-mailu folwarczna@hello.cz nebo telefonním čísle 731 655 899.