Soustředění pěveckého sboru Bambule

Ve dnech 16. – 20. října 2022 se vydali členové dětského sboru Bambule spolu s p. uč. Gřesíkovou a Šikulovou na tradiční podzimní soustředění. Během něho se v areálu Setina Pustá Polom pilně nacvičoval repertoár na prosincový vánoční koncert. Kromě zpívání zbylo i trošku času na soutěže a hry v přírodě, ke kterým barevný podzim a hezké počasí přímo lákaly. Na děti čekala dokonce i stezka odvahy.
Všichni účastníci soustředění z 2.A i ze 3.A si soustředění maximálně užili, jak je ostatně vidět na fotografiích v galerii.