Pozorování zatmění Slunce

25. 10. 2022 měl možnost téměř celý 2. stupeň díky p. uč. Mutinové pozorovat 40% zatmění Slunce.  Tuto vzácnou příležitost budeme mít v našich končinách zase až v březnu 2025.