Historická exkurze do Polska

Ve čtvrtek 13. října 2022 se žáci 8.A, 9.A a 9.B vydali na exkurzi do polského koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Na místě se od zdejších průvodců dověděli podrobnosti o vzniku a fungování obou táborů, o životních i pracovních podmínkách vězňů pocházejících z mnoha zemí Evropy a také o jejich trýznění. Navzdory příznivému podzimnímu počasí si místo, kde nacisté připravili o život minimálně 1 300 000 lidí, ponechalo svou skličující atmosféru. Díky kvalitnímu výkladu, pohybu přímo po místech, kde vězni byli ubytováni, trestáni, posíláni na smrt, popravováni a pak spalováni se všichni mohli přenést přímo do doby před přibližně 80 lety, kdy se na tomto místě ocitaly i děti ve věku dnešních osmáků a deváťáků.

Během odpoledne žáci navštívili rovněž nedaleké polské město Krakov, sídlo polských králů a také jedno z měst zařazených na seznam UNESCO. Zde si prohlédli při procházce městem Staré Město, Jagellonskou univerzitu i Wawel a někteří si poprvé vyzkoušeli své schopnosti dorozumět se s Poláky.

Tento den mnohým účastníkům přinesl nejen spoustu nových zážitků, ale taky podnětů k zamyšlení.

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.