Knihovnické lekce

Na počátku října děti z 1. A navštívily pobočku Knihovny města Ostravy na ul. Opavská, kde se zúčastnily lekce “V knihovně je lev”. Dozvěděly se, že v městských knihovnách je vítán každý, klidně i lev, pokud však dodržuje výpůjční řád knihovny a chová se dle pravidel. S milou paní knihovnicí si prohlédly dětské oddělení a zjistily, které knihy jsou pro prvňáčky nejvhodnější a několik si jich prohlédly. Už se těší, co je čeká na příští lekci.

V polovině října se po jejich stopách vydaly děti z 2. A a také se seznámily s fungováním KMO.

Ke konci října se sem chystají také děti z 5.B, které se v lekci “Vše o knize” seznámí s historií knih, písma a s tím, jak kniha vzniká.