Soutěž Aleš Hrdlička Challenge

Dne 28.4.2023 se žáci naší školy pod vedením Mgr. S. Bochňákové zúčastnili každoroční soutěže v anglickém jazyce s názvem Aleš Hrdlička Challenge. Naši školu v letošním školním roce reprezentoval tříčlenný tým ve složení Alex Recman a Matyáš Kulich ze třídy 8.A v doprovodu jejich spolužáka Richarda Burýška ze třídy 9.A. Tito tři žáci se museli popasovat tentokrát s tématem SOS Save Our Souls.

Celá soutěž je koncipovaná jako dopoledne plné angličtiny, ale také mezipředmětových vztahů a spočívá v plnění různých úkolů. Tříčlenné týmy zastupující jednotlivé základní školy v regionu postupně obcházejí 10 stanovišť, kde pracují na různých úkolech  – letos např. Natural disasters, Survivor, Deserted Island, Firefighters, Rescue puzzle, First aid, Police in action, First aid kit a v neposlední řadě jde o to, aby si žáci soutěž užili.

Soutěž probíhá v anglickém a částečně českém jazyce, je organizována Základní školou Aleše Hrdličky ve spolupráci s OUP (Oxford University Press) a jazykovou školou Hello. I letos účastníky zaujala, ověřili si své znalosti angličtiny a něčemu novému se naučili.

Fotky najdete zde.