Přijatí na konzervatoř

Žáci 9. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy N. Samková, P. Stará, M. Hartmann a D. Šeděnková úspěšně vykonali talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, resp. na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze a byli přijati ke studiu. K úspěchu blahopřejeme.