Proběhl zápis do 1. tříd

 

Rádi bychom tímto poděkovali těm rodičům a jejich dětem, kteří projevili ve velkém počtu zájem o naši školu při nedávno proběhlém zápisu, a prokázali tak, že je ZŠ Josefa Valčíka pro rodiče stále zajímavá a atraktivní. Doufáme, že se budoucím prvňákům bude u nás líbit, a těšíme se s nimi po prázdninách nashledanou!

Kolektiv zaměstnanců ZŠ J. Valčíka.