Zdravotnický kroužek – nové vybavení přírodovědné učebny

Jako každý rok probíhala na naší škole výuka ve zdravotnickém kroužku. Letos jsme mohli díky novému vybavení přírodovědné učebny využít nejen tradičního zdravotnického materiálu, ale například i nových mikroskopů, sond na měření kyslíku, oxidu uhličitého, tlaku či pH nebo EKG. Všechny tyto sondy lze propojit s novými notebooky a tablety. Celoroční průběh kroužku, zdravotnických soutěží a projektů první pomoci je zaznamenáván fotoaparátem Canon. Znalosti žáků tak rostou každým dnem, což dokazují úspěchy v soutěžích v prvních pomoci během celého roku. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.

wp 20160621 09 10 17 pro