Zásady prevence přenosu infekční žloutenky

V souvislosti s probíhajícím epidemickým výskytem infekční žloutenky typu A v některých krajích ČR si Vám dovolujeme připomenout základní zásady prevence přenosu této choroby:

Zásadní prevencí přenosu infekční žloutenky je důsledné dodržování hygieny rukou:

– mytí rukou teplou vodou a mýdlem po každém použití WC, před každou konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí

– nevhodné je pití z jedné láhve, společné ukusování svačin apod.

– pro přídad, kdy si nelze ruce umýt, je vhodné být vybaven dezinfekčními ubrousky nebo balením dezinfekčního gelu

– vhodnou prevencí je očkování, které provádí za úhradu praktický lékař