Předávání vysvědčení v porubském planetáriu

Předávání vysvědčení třídám 1.A a 6.A proběhlo letos na netradičním místě – v porubském planetáriu, kde kromě třídních učitelek “předával” vysvědčení také robot, který každému žáku řekl i několik slov hodnotících úspěchy žáka a případně přidal i pár povzbudivých vět. Několik fotografií si mlžete prohlédnout v galerii.

u mg 8740 1