Wolfram

Dne 30. května 2023 se žáci 6. a 8. tříd Pavel Kruk, David Švancara, Matyáš Kulich a žákyně Adéla Ničmanová ze 7.A pod vedením paní učitelky Krátké zúčastnili branné soutěže Wolfram pořádané Armádou ČR. Žáci na jednotlivých stanovištích absolvovali první pomoc, střelbu ze vzduchovky, lehy – sedy a kliky na čas, běh na trati 900 m, prošli minovým polem podle navigátora apod. Akce byla organizačně velice dobře zvládnutá. Naši žáci nakonec obsadili pěkné 11. místo.

Všem blahopřejeme.