Dopoledne s přírodopisem

Žáci 9. ročníku pod vedením svých vyučujících Mgr. Adamovičové a Mgr. Broschové využili hezkého jarního počasí a vyrazili v úterý 30. května 2023 do areálu Myslivna v Ostravě-Porubě. Jejich vyučující pro ně připravily floristický výzkum ve zmíněném areálu. Při vyplňování pracovních listů se deváťáci seznámili s nejčastějšími rostlinami, které se vyskytují v dané lokalitě. Součástí zadaných úkolů byl také sběr listů stromů a jejich určování. V praxi si tedy deváťáci mohli ověřit, co se během výuky na základní škole naučili.