Výsledky letošní Olympiády v českém jazyce

Dne 1. prosince 2023 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v ČJ, kterého se zúčastnilo 17 žáků ze 8. a 9. tříd. První místo osadili žáci 9.A Tomáš Křetinský a
Vojtěch Macalík, kteří postoupili do okresního kola. Druhé místo patří třem žákům Denise Nespěšné z 9.A , Nikole Pavelkové a Danielu Ondráškovi ze třídy 8.A, třetí místo obsadila Sofie Kollárová z 9.A.
Okresní kolo proběhlo 30. ledna 2024 v DDM na Ostrčilově ulici v Ostravě. Ve velké konkurenci (100 soutěžících) obsadil Tomáš Křetinský 7. místo a Vojtěch Macalík 24. místo.

Oběma chlapcům blahopřejeme k jejich pěknému umístění.