Starší žáci učí mladší zacházet s tablety

Na Základní škole J. Valčíka se odehrála netradiční matematická lekce. Žáci 3. A se stali učiteli pro své mladší kamarády z 1. B a ukázali jim, jak s pomocí výukových aplikací na tabletech zvládat zábavnou a hravou formou základní matematické operace. Cílem této spolupráce je rozvíjet digitální dovednosti u dětí a zároveň posilovat jejich vzájemnou spolupráci a empatii. Třeťáci s trpělivostí pomáhali prvňáčkům sčítat, odečítat, porovnávat čísla a řešit jednoduché úkoly. Prvňáčci byli z interaktivní výuky nadšení a s tablety v ruce se s chutí pustili do počítání. Spolupráce starších a mladších žáků, ve které budeme i nadále pokračovat, je obohacující pro obě strany a zároveň přispívá k rozvoji digitálních dovedností a vzájemnému respektu.

Fotky najdete zde.