Soustředění pěveckého sboru Rolnička

Máme tady podzim a s ním spojená soustředění pěveckých sborů. Areál Setina navštívil v týdnu od 30. října do 3. listopadu 2023 tentokrát dětský pěvecký sbor Rolnička (žáci 4. a 5. tříd), který se pod vedením paní učitelek M. Hanelové a I. Šikulové věnoval především nácviku repertoáru na vánoční koncert, který proběhne dne 12. prosince v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Kromě zpívání však na soustředění samozřejmě nemohla chybět všemi milovaná stezka odvahy, kterou tradičně připravují žáci 5. třídy, a diskotéka. Krásné počasí nám umožnilo také soutěžení a sportování venku, takže se nám celé soustředění nadmíru vydařilo.

Činnost hudebně nadaných žáků je finačně podpořena z projektu města Ostavy Talent management.