Školní kolo zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár

28. ledna proběhlo na naší škole školní kolo zdravotně výchovné soutěže Helpíkův pohár, která je určena žákům pátých tříd. Děti se učí potřebným dovednostem a základním postupům, kterými mohou přispět k záchraně lidského života. Dětem přednášel záchranář zdravotnické záchranné služby, který dětem předával dovednosti získané při své každodenní práci. Vybraní žáci, kteří prokáží nejlepší znalosti v oblasti první pomoci, se v květnu zúčastní branného závodu s pěti zdravotnickými úkoly. Na fotografie z přednášky se můžete podívat ve fotogalerii.