Projekt Vědárna – návštěva předškoláků

Za finanční podpory města Ostrava probíhá na naší škole projekt „Vědárna“. Jedním z cílů projektu je vytvoření specializovaného vědeckého koutku pro nadané žáky 1. stupně a dětí předškolního věku z mateřské školy se záměrem zkvalitnění podmínek pro jejich výuku a rozvoj. Na konci ledna navštívila naši odbornou učebnu vybavenou pro hodiny badatelských aktivit mateřská škola V. Makovského. Předškolní děti pracovaly ve skupinách s elektronickými stavebnicemi Boffin 750, jež jsou součástí vybavení odborné učebny. Pod dohledem žákyň z Badatelského kroužku, který funguje při základní škole, děti podle plánů postavily funkční FM rádia s několika stanicemi, větráky, blikající majáky či zařízení se zvuky vesmírné bitvy. Návštěva se velmi podařila a děti odcházely nejen s odměnou, ale hlavně nadšené z toho, co dokázaly. Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.