Setkání žáků porubských a pražských škol v rámci environmentální výchovy

Ve čtvrtek 5.10. 2017 se v areálu Planetária Ostrava uskutečnilo setkání žáků čtyř porubských škol s žáky škol z Prahy 20. Každá škola formou prezentace informovala ostatní o aktivitách, na kterých se podílí v rámci environmentální výchovy, udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu atd. Prezentace (bez úvodního videa) je ke stažení zde.
ZŠ J. Valčíka s rozšířenou výukou hudební výchovou pojmenovala svou prezentaci Eko Valčík. Ta poukazuje nejen na naše hudební aktivity, ale také na aktivity v oblasti, environmentální, tělovýchovné, výtvarné a jazykové. Za ně jsme byli zařazeni mezi Školy udržitelného rozvoje 1. stupně a pro rok 2016/2017 jsme se stali Ekologickou školou MSK. Velkým úspěchem v oblasti environmentální je vítězství s prezentací Pozorování křečíků džungarských na Ekologické konferenci pro školy Moravskoslezského kraje s názvem Envitalent. Prezentace byla oceněna starostou městského obvodu Poruba a na podzim bude oceněna na Ekofóru v Opavě. Environmentální výchova na naší škole je systematicky podporována i vedením školy, což vede k postupnému rozvoji environmentálních činností. Separujeme odpad, informace zjišťujeme v environmentálním koutku, vyhlašujeme sběrové akce, zaměřujeme se na lesní pedagogiku. Webové stránky školy informují širokou veřejnost o našich environmentálních aktivitách, které postupně směřují k udržitelnému rozvoji.
Prezentace ostatních škol byly velmi zajímavé a inspirovaly naše žáky k dalším aktivitám v budoucnu.
V rámci této akce následoval zábavný program v Planetáriu, projekce v kinosále, návštěva interaktivního a zábavného Experimentária.
Z této zdařilé akce si žáci odnesli hodně nových poznatků a informací, poznali nové kamarády a také si užili hodně zábavy.