Přítomnost rodičů ve škole

Vážení rodiče, vzhledem k bezpečnosti dětí je nutné, abychom minimalizovali pohyb cizích osob ve školní budově, prosíme vás o maximální dodržování pravidel při návštěvě školy:

1. Při ranním doprovodu dětí do školy vás žádáme, abyste dítě vedli pouze do šaten. Z šatny jde žák již do třídy sám.
2. Při příchodu do školy
v dopoledních hodinách (pozdní příchod, schůzka s učitelem …) se nahlaste vždy u vrátnice.
3. Pokud jste domluveni
s jakýmkoli vyučujícím nebo potřebujete vyřídit provozní záležitosti v kancelářích školy, nahlaste se na vrátnici a zapište se do knihy návštěv.


4. Vzhledem k tomu,
že místnosti školní družiny se nacházejí v různých prostorách školy, je nezbytné, abychom vám umožnili pohyb po škole. Tento pohyb bychom však chtěli minimalizovat. V rozpise školní družiny máte předem dáno umístění jednotlivých oddělení. Pokud zjistíte, že vaše dítě je v danou chvíli na obědě, prosíme, abyste vyčkali příchodu dítěte ve vestibulu u šaten školy (před skleněnými dveřmi).
5.
Prosíme rodiče, aby nechodili do jídelny.
6.
Když přicházíte pro dítě do školní družiny, podepište se vždy u jména dítěte na přiložený arch jednotlivých oddělení.
7. Velkým problémem jsou
kočárky. S nimi zůstávejte ve vestibulu školy. Jedná se o bezpečnost všech.
8. Respektujte prosím zásadu, že školní prostor je určen především žákům a zaměstnancům školy. V mnohých případech jste vyzváni zaměstnanci školy, abyste vyčkali ve vestibulu. Prosíme, abyste vždy uposlechli této výzvy.
9. Pokud budou oddělení školní družiny
mimo budovu školy (tělocvična, zahrada …), budete upozorněni vývěskou na nástěnce vedoucích na terasu školy.
10.
Při možné absenci paní vychovatelky, budete na nástěnce seznámeni, ve kterém oddělení se dítě nachází.

Zajistit bezpečnost je naším hlavním úkolem. Jde však také o vzájemnou toleranci mezi vámi zákonnými zástupci a námi zaměstnanci školy. Pomozte nám vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se cítíme dobře. Nezapomeňte však, že budova školy je prostor, který je pro nás pracovištěm a ve kterém platí pravidla hlídané veřejné budovy.