Setkání s vodicím psem

Dne 16.dubna 2024 navštívil třídu 3.B pan Holba se svým vodicím psem panem doktorem Kellym. Obsahem besedy bylo seznámení s tím, jak vypadá život vodicího psa od jeho štěněcího věku, jeho výcvik v psí školce, čím vším je takový pes vybaven a kolik takový pes stojí. Velmi zajímavá byla ukázka poslušnosti. Vodicí pes totiž pomáhá nevidomým a slabozrakým hlavně při pohybu venku a musí být na něj spolehnutí. Děti si s panem Holbou povídaly také o tom, jak pomoci lidem se zrakovým či sluchovým  handicapem, pokud se ocitnou někde na ulici v nesnázích. Děti setkání s vodicím psem a jeho majitelem nadchlo a zároveň se dozvěděly mnoho zajímavého. Fotky si prohlédněte zde.