Informace Ministerstva zdravotnictví ohledně výskytu černého kašle

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle):

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Případy onemocnění se vyskytují ve všech věkových skupinách, nicméně nejvíce případů je hlášeno u adolescentů ve věku 15–19 let a dále pak u dětí ve věku 10–14 let.
Klinické průběhy onemocnění u těchto populačních skupin nejsou závažné, a to především díky skutečnosti, že její proočkovanost dosahuje většinou dobrou úroveň. Nejvíce ohroženou skupinou závažným průběhem nákazy pertusí jsou především děti do 2 let věku a pak osoby s poruchou imunity nebo přidruženými onemocněními, především chronickým onemocněním respiračního traktu.

Celý text včetně doporučených preventivních opatření a postupu najdete k přečtení a ke stažení ve formátu .pdf zde.