Recyklohraní

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Jedná se o recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení a tonerů. V objektu školy se nacházejí sběrné boxy, které slouží pro prázdné tonery, vybité baterie a nefungující elektrozařízení.