Recitační soutěž – obvodní kolo

Naše čtyři úspěšné recitátorky ( Denisa Schulzová, Markéta Miriam Motyková, Lucie Kudelová a Lenka Raděntová) se zúčastnily obvodního kola recitační přehlídky. Konalo se 25. února 2015 v Domě dětí a mládeže na ulici M. Majerové v Ostravě – Porubě.

Slyšeli jsme recitační výkony těch nejlepších recitátorů z porubských základních škol a víceletých gymnázií, od roztomilých prvňáčků po zkušené soutěžící ve IV. kategorii 8. a 9. tříd. Právě přednes těch nejstarších byl pro všechny velkým zážitkem, proto nás velmi potěšilo, že porota  kladně ohodnotila výkon Lucky Kudelové i Lenky Raděntové z 9. A a Lucce udělila 3.místo. Mladší dívky, Miri a Denisa, recitovaly také velmi pěkně, ale na prvních třech místech nakonec neskončily, konkurence byla veliká.
Chtěla bych všem dívkám moc poděkovat ze jejich vzornou přípravu a za předvedené výkony.
Těším se na setkání při recitační soutěži v příštím školním roce.
                                                                                              Mgr. Michaela Homolová