První pomoc pro život

Každoročně se naše škola aktivně zapojuje do projektu "První pomoc pro
život", který je organizován Českým červeným křížem v rámci Mezinárodního
dne Červeného kříže, jenž připadá na 8. květen.
Tento Mezinárodní den byl stanoven na výročí narození Henriho Dunanta
(1828), jež založil Červený kříž. Svátek na tento den ustanovila
Mezinárodní konference Červeného kříže a oslavy se tradují od roku 1953.
Řídí se sedmi principy: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost,
dobrovolnost, jednota a světovost.
Školení žáků je 12 hodinové, zpracováno ve dvou blocích. Lektoři se věnují
nejprve teoretické přípravě, druhá je zaměřena na praktickou část a
cvičení probíhá na namaskovaných figurantech. Práci našich žáků můžete
vidět v naší Galerii.
I nadále se budeme zajímat o informace týkající se první pomoci, poněvadž
věříme, že žáci své nabyté vědomosti dokáží vhodně použít ve svém reálném
životě a také v pravý čas předají informace široké veřejnosti.