První pomoc na Exilu

Dne 18.2. se žáci osmých tříd zúčastnili soutěže První pomoc na Exilu, která se konala na Wichterlově gymnáziu. Své znalosti zde mohli porovnat s žáky základních škol v Ostravě. Soutěž byla zaměřena na teoretické znalosti v oblasti první pomoci a praktické dovednosti týkající se obvazové techniky. Naši žáci zvládli ošetřit i velmi realisticky namaskovaná poranění a získali krásné 2. místo. Blahopřejeme. Několik fotografií můžete najít v naší galerii.