Logoped ve školní praxi

Naše škola chce své žáky vyučovat moderně a v souladu se školním vzdělávacím programem. Dosavadní běžná výuka je obohacována digitálním vzdělávacím systémem JOKRYS. Prvňáčci se hravou formou seznamují s elektronickou výukou, která obsahuje vizuální text se zvukovými nahrávkami a zábavná cvičení. Programem jsme se zaměřili na rozvoj řečových schopností děti a zapojili jsme se do projektu „Logoped ve školní praxi“.
Děti provádějí zvukové nahrávky pro paní logopedku, která je slovně hodnotí a posílá zpětnou vazbu pedagogovi, rodiči. Logopedka navštěvuje žáky 1 x měsíčně, konzultuje s rodiči řečové schopnosti jejich dětí. Spolupráce s klinickým logopedem vede k užší spolupráci odborníka z praxe, rodiče, pedagoga a žáka.
S celým projektem„Logoped ve školní praxi“ nám intenzivně pomáhá vzdělávací společnost EDUCATION WORLD 2015, s.r.o., která je akreditovanou institucí MŠMT. Tato společnost nám poskytuje bezpečný přístup do digitálně vzdělávacího systému JOKRYS.