Projekt Školní knihovna

Logo Ostravy

Pro rok 2023 jsme získali příspěvek města Ostravy na realizaci projektu „Školní knihovna“. Finanční prostředky budou použity na nákup nových knih a akce pro podporu čtenářské gramotnosti a rozvoj čtenářství.Městu Ostrava tímto děkujeme!
V roce 2023 jsme získali finanční podporu ze Statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Školní knihovna“. Díky finanční podpoře – 80 000 Kč – jsme mohli zrealizovat setkání s autory, besedy se spisovateli a čtenářské dílny, pro které jsme nakoupili nové knihy. Nově pořízené tituly, kterými jsme obohatili naši knihovnu, si mohou žáci ve školní knihovně také vypůjčit.