Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Logo Ostravy

V dubnu navštívila naši školní knihovnu spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Besedy s ní se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníků. Paní spisovatelka vyprávěla dětem o svých knížkách a postupně dětem představila několik titulů ze své bohaté tvorby.

Jak vlastně vzniká taková kniha, se děti dozvěděly u představení titulu “Bez práce nejsou koláče”. Spisovatelka jmenovala všechny, kdo se na něm podílí a co práce každého jednoho z nich obnáší. Děti se dozvěděly, co dělá spisovatel, ilustrátor, korektor nebo grafik. Dále autorka dětem vysvětlila, jak probíhá tisk, že se tiskne na tiskový arch, který se pak správně složí, ořeže, sváže a jaké jsou rozdíly, výhody či nevýhody vazby měkké a pevné.

Při představení knihy “Hádám, hádáš, hádáme” dostaly děti za úkol vyluštit veršované hádanky a získat tak písmena pro tajenku. Úspěšní hadači poté poskládali ze získaných písmen slovo KNIHOVNA a všichni hledali další slova, která šla z písmen poskládat. Dětem se podařilo přijít také na slovo „novinka“ a dozvěděly se o knižní novince paní spisovatelky „Bezva kamarádi z 1. třídy“, kterou měla autorka zabalenou v zavinovačce pro miminka.

Děti si také zopakovaly něco z vlastivědy při vzpomínání na to, co vědí o Vltavě. Mapy řeky Vltavy jsou součástí knihy “Putování skřítka Vltavínka po Vltavě”. Děti už vědí, co je vltavín a paní Pospíšilová představila několik rčení, která se v knize objevují. Některá rčení děti znaly a jiná budou znát, až si knihu přečtou.

Spoustu legrace si děti užily při pokusech vymyslet nová slova. Paní Pospíšilová jich vymyslela už mnoho, např. nůžky – šmikostřih, nos – rýmorodka, vidlička – jídlopíchač, nůž – masokráječ.

Na závěr paní Pospíšilová dětem věnovala krásné záložky s hádankou a rozdala dětem objednané knihy i s osobním věnováním a podepsala se všem ostatním, kteří si přinesli její knihu.

Beseda se všem moc líbila, byla vedena velmi poutavým způsobem. Děti byly zcela potichu a doslova visely na rtech paní Zuzany Pospíšilové, byly aktivně zapojeny a skvěle si to všichni společně užili. Budeme  se  opět  těšit  na  nějakou  příští  akci.


Beseda proběhla v rámci projektu pro rozvoj školní knihovny a podpory čtenářství.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.