Proběhl Den otevřených dveří

V úterý 14. března odpoledne jsme v ZŠ J. Valčíka uvítali budoucí prvňáčky. Průvodce po škole jim dělali žáci 8. a 9. tříd, kteří se své role zhostili na výbornou.

Budoucí školáci si mohli prohlédnout školu (školní knihovnu, učebny hudební výchovy, jazykovou a počítačovou učebnu), poslechnout krátké vystoupení školního pěveckého sboru Bambule a také plnit různé úkoly, za jejichž splnění dostávali razítka. Děti si vyzkoušely svou obratnost na dráze obratnosti, práci s mikroskopem, skládání tvarů i poznávání pohádkových bytostí. V počítačové učebně zhlédly, jak probíhá 3D tisk klíčenky a píšťalky, jednu z věcí si pak odnesly včetně diplomu domů na památku. Na fotky se můžete podívat v galerii.