Návštěva Lesní školy v Bělském lese

V pátek 3. března navštívili druháci z áčka ze ZŠ J. Valčíka Lesní školu v Bělském lese. I když počasí bylo skutečně mrazivé, nám to vůbec nevadilo. Nejprve jsme s panem lesníkem zatopili v jurtě, kde jsme potom připravenými poleny udržovali oheň v krbových kamnech. Tady jsme si nejen mohli prohlédnout mnoho vycpaných zvířat a ptáků, ale splnili jsme i první úkol. Poté jsme měli možnost nakrmit bažanty, kteří v lesní škole ve voliérách žijí. Potom jsme se vydali do lesa. Zatímco do tváří nás štípal mráz, pod listím už všechno žije. Všimli jsme si klíčících žaludů i jiných rostlin. Nasbírali jsme si i spoustu vzorků, které na nás čekaly po prázdninách k prozkoumání. Šišky se teplem rozevřely, a tak jsme si mohli prohlédnout semínka borovice. Všechny přírodniny jsme také důkladně prohlédli mikroskopem a zobrazili na obrazovce.

Podívejte se na naše fotografie, zvětšený mech nebo jehličí byste možná ani nepoznali.