Obvodní kolo recitační soutěže

Obvodní kolo recitační soutěže se konalo 1.března 2024 v Domě dětí a mládeže na ulici Marie Majerové v Ostravě – Porubě.
V kategorii nejmladších recitátorů nás reprezentovali Bartík Kudela z 2.B a Lilianka Muchová ze 3.A. Recitovali bez bázně, působili velmi příjemně a Lilianka se umístila na 3.místě, je tedy náhradnicí do dalšího kola.
Ve II. kategorii recitovaly dvě dívky – Felície Schmidtová ze 4.A a Anička Křížková z 5.A. Předvedly výborné výkony, Feli Schmidtová svou kategorii dokonce vyhrála a projevovala opravdu velkou radost.
Ve III. kategorii už byla větší konkurence. Amálka Imrichová ze 7.A podala svůj nejlepší výkon, Honza Fábrik ze 6.A porotu zaujal a pobavil natolik, že mu bylo uděleno 1.místo.


Největší želízka v ohni jsme měli v kategorii nejstarších recitátorů, ale když jsme postupně poslouchali všechny přednášející, zjistili jsme, že všechny porubské školy měly největší želízka v této kategorii. Všichni byli opravdu výborní a porotě trvalo dlouho, než oznámila výsledky. Jména Alexe Recmana a Emy Růčkové (oba z 9.A) bohužel nezazněla. I přes znatelné zklamání jsme uznali, že konkurence byla opravdu silná, slyšeli jsme a viděli jsme opravdu vyzrálé výkony mladých umělců.
Soutěž byla velmi pestrá, téměř v každé kategorii soutěžilo 15-16 recitátorů. Všichni naši zástupci ukázněně a pozorně sledovali vystoupení svých konkurentů, dokázali ohodnotit jejich výkony a zkoušeli odhadnout i umístění. Ne vždy se naše odhady shodovaly s rozhodnutím poroty.
Našim recitátorům se vše podařilo podle jejich představ a jistě získali velkou motivaci pro svá vystoupení v příštím ročníku soutěže. Okresní kolo recitační soutěže, kam postoupili z prvních míst Feli a Honza, se koná 22. března 2024 opět v DDM M. Majerové. Budeme jim držet palce.
Ještě jednou všem děkujeme za svědomitou přípravu, účast a vzornou reprezentaci naší školy.
A samozřejmě oceněným moc gratulujeme!

Zde si prohlédněte fotografie.