Naše škola se stala členem KEV

Klub ekologické výchovy – KEV – je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu.

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě.

Pravidelně organizace zasílá informace vztahující se k problematice životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje, z nichž je možné čerpat informace pro realizaci environmentálních projektů ve výuce. Také každoročně KEV vyhlašuje mezinárodní projekty, literární a výtvarné soutěže, které jsou výzvou pro naši školu.

logo kev