Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 29.9. žáci pátého ročníku  jeli na celodenní vzdělávání – lesní pedagogiku.  Toto enviromentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech, které v něm probíhají bylo založeno na  prožitku. Žáci si doplnili vědomosti zábavnou formou a zapojili do poznávání všechny své smysly. Návštěva Lesní školy byla propojením školní výuky se zážitkovou pedagogikou. Na závěr programu zbyl čas na protažení těla v parku na nářadí a lanových překážkách. Fotografie najdete v naší galerii