Koncert pro babičky – maminky

Seniorky z Ostravy-Pustkovce byly 10. května pozvány na oslavu Dne matek na Úřad městského obvodu Pustkovec. Náš dětský pěvecký sbor Rolnička jim zpestřil toto setkání a vyloudil milé úsměvy na tvářích přítomných, zazněla i slova díků a chvály.

Společně s dirigentkou Martinou Hanelovou děti zazpívaly písničky speciálně připravené pro tuto příležitost: Tvoje maminka a Kresleno žlutou pastelkou. Děti si užily jeden z prvních koncertů a zvládly ho na výbornou. Pokud byste měli chuť slyšet i nějaký další koncert, neváhejte přijít na koncert 25. května v 17 hodin do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě- Pustkovci.

Velké díky patří také Honzovi Ptáčníkovi, který svým klavírním doprovodem podtrhl výkon sboru.