Knížka pro prvňáčka

Ve středu 14. června vyvrcholil pro prvňáčky z áčka v knihovně na Podroužkově ulici celoroční projekt Knížka pro prvňáčka. Po celý rok děti docházely do knihovny na knihovnické lekce nebo besedy a plnily nejrůznější úkoly. Většina dětí si také začala pro sebe na čtení půjčovat knihy domů. Jako odměnu za svou práci nakonec každý obdržel knížku.