Jarní koncerty pěveckých sborů z 1. stupně

Jarními koncerty v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci 18. a 25. května zakončily školní dětské sbory letošní koncertní sezónu.

Zpěváci ze sboru Bambule si pod vedením Jitky Gřesíkové a za klavírního doprovodu Michaely Homolové 18. května předvedli bohatý program plný jarních melodií, písničky vítající přicházející prázdniny a v neposlední řadě skladby autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

25. květen naplnili zpěvem i naši prvňáčci. Ti završili svou letošní hudební cestu, která je připravovala na kariéru v pěveckých sborech naší školy. Postoupí příští rok do DPS Bambule, kde účinkují děti z druhých a třetích tříd.

Během vystoupení prvňáčků se našli i kocouří zpěváci, kteří svým sólem uhranuli všechny posluchače v sále. Svým vystoupením potvrdili, že za svůj první rok ušli kus hudební cesty a mnohému se naučili.

Mazáci z prvního stupně, čtvrťáci a páťáci z DPS Rolnička, se ukázali ve skladbách i s choreografií a započali spolupráci s brass bandem Porubští trubači ze ZUŠ Ostrava-Poruba. Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat, protože vyvolala úsměvy a tanec v publiku. A to jsme ještě na našich koncertech nezažili. Obě hudební tělesa pod vedením Martiny Hanelové, Pavla Zatloukala, Michala Zrzavého a za klavírního doprovodu Honzy Ptáčníka ubezpečila své publikum, že s nimi se rozhodně nikdo nudit nebude.

Činnost hudebně nadaných žáků je finačně podpořena z projektu města Ostavy Talent management.

Více fotografií najdete v galerii.