Informace MŠMT pro zákonné zástupce vycházejících žáků k přijímacímu řízení v letošním školním roce 2023/2024

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou hlavním zdrojem informací souvisejících s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní mj. plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, zveřejnění výsledků apod.
Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.